سیستم جامع اینترنتی رزرو ژتون ناهار : دانشگاه پردیسان فریدونکنار
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
توضیحات مهم :
قیمت هر ژتون 2700 میباشد
یکشنبه: زرشک پلوبامرغ//دوشنبه:چلوقیمه//سه شنبه:چلوکباب کوبیده//چهارشنبه:قورمه سبزی//پنجشنبه:چلوجوجه کباب
ژتون هفته ی آینده را یک هفته قبل باید رزرو کنید
**********************
یک درصد مبلغ هر ژتون به عنوان کارمزد بانکی منظور می شود.
در دست داشتن کارت دانشجویی به هنگام تحویل غذا ، الزامی می باشد
**********************
ساعت ارائه ناهار در سلف از ساعت 11:30 تا 13:30 می باشد.
برای استفاده از این سامانه داشتن رمز دوم عابر بانک الزامی است
انتخاب روز هفته
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷
جمع خرید شما تومان