نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
توضیحات مهم :
قیمت هر ژتون 2700 میباشد
یکشنبه: زرشک پلوبامرغ//دوشنبه:چلوقیمه//سه شنبه:چلوکباب کوبیده//چهارشنبه:قورمه سبزی//پنجشنبه:چلوجوجه کباب
ژتون هفته ی آینده را یک هفته قبل باید رزرو کنید
**********************
یک درصد مبلغ هر ژتون به عنوان کارمزد بانکی منظور می شود.
در دست داشتن کارت دانشجویی به هنگام تحویل غذا ، الزامی می باشد
**********************
ساعت ارائه ناهار در سلف از ساعت 11:30 تا 13:30 می باشد.
برای استفاده از این سامانه داشتن رمز دوم عابر بانک الزامی است
انتخاب روز هفته
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
جمع خرید شما تومان